Prednáška s konferenčným tlmočníkom PhDr. Františkom Kolečánim zo dňa 9.11.2015