Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška Viacjazyčnosť v európskych inštitúciách v kontexte prekladateľskej práce