Stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou Čuhovou

Stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou Čuhovou v ŠVK

 
Dňa 27.11.2019 sa v rámci kurzu praxeológia prekladu a tlmočenia a na pozvanie prof. Zuzany Bohušovej uskutočnilo v Nemeckej čitárni ŠVK v Banskej Bystrici stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou, ktorá študentom sprostredkovala skúsenosti zo svojej praxe pri prekladoch nemeckej a švajčiarskej beletrie. Besedu moderovala Zuzana Bariaková. Stretnutie bolo inšpiratívne a plné odporúčaní pre študentov, ktorí zvažujú dráhu prekladateľa krásnej literatúry.