Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

XIX. Medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_6 a 7.10. 2021