XVIII. Medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_8.10. 2020