Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_XVI. medzinárodná konferencia

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky

 

 

Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha

  XVI. medzinárodná konferencia

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

                 

11. – 12.  októbra 2017

Banská Bystrica