Naša katedra v médiách a na verejnosti

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/606822

Večerné reflexie
Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú.

Vysiela sa v utorok 21:05-22:30.
Utorok 31.01.2017, Hostka: Nadežda Zemaníková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rozhovore nielen o nemčine a nemeckej kultúre, ale aj o viacjazyčnosti a jazykovej politike na Slovensku