Otvárané študijné programy - DENNÁ forma

 

Bakalárske študijné odbory – trojročné štúdium                               

 

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia študijných programov

 

 

 

 

 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

 

a učiteľstvo filozofie

                                                                         

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  

a učiteľstvo histórie                                       

                                                                         

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry      

                                                                         

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

                                                                           

 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

 

 

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia študijných programov

 

 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry   

učiteľstvo telesnej výchovy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

učiteľstvo výtvarného umenia

 

 

Na bakalárske študijné programy v odbore učiteľstvo akademických predmetov nadväzujú akreditované rovnomenné študijné programy v magisterskom stupni štúdia.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

C) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo                                              

 

jednopredmetové študijné programy

nemčina pre preklad v hospodárskej praxi     

nemecký jazyk a kultúra

 

kombinácia študijných  programov                                                                   

nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra       

nemecký jazyk a kultúra  taliansky jazyk a kultúra 

anglický jazyk a kultúra  nemecký jazyk a kultúra  

                                                                           

 

francúzsky jazyk a kultúranemecký jazyk a kultúra

nemecký jazyk a kultúra  poľský jazyk a kultúra

 

D) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra 

                                                                                              

E) 6131 etika a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

etika  nemecký jazyk a kultúra

                                                       

F) 6107 filozofia a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

filozofia  nemecký jazyk a kultúra

                                                            

G) 7110 história a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

história  nemecký jazyk a kultúra    

 

                                                               

Otvárané študijné programy - EXTERNÁ forma

 

Bakalárske študijné odbory – štvorročné štúdium

 

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

nemecký jazyk a kultúra

           

Na bakalárske študijné programy v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo nadväzujú akreditované študijné programy v magisterskom stupni štúdia.