Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterský stupeň štúdia

Otvárané Mgr. študijné programy - DENNÁ forma

 

Magisterské študijné odbory 

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (*)

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (*) a učiteľstvo histórie

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (*)

 

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

 

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

nemecký jazyk a kultúra

 

I) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

 slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra

 

Otvárané Mgr. študijné programy - EXTERNÁ forma

D/ 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

nemecký jazyk a kultúra

 

(*) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

 

Prílohy ku stránke: