OZNAM - Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII.

Medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII. sa bude konať prezenčnou formou len interne, t. j. zúčastnia sa jej len pracovníci FF UMB. Ostatných prihlásených záujemcov pozývame na publikovanie v zahraničnom zborníku charakteru monografie, ktorý bude vydaný elektronicky (CD).

Príspevky prosíme poslať do 31. októbra 2020 na adresu ff.kge@umb.sk.  

Šablóna príspevku sa nachádza na našej webovej stránke: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/oznamy-katedry/konferencia-odborna-komunikacia-v-zjednotenej-europe-xviii.html

 

Konferenčný poplatok: 25,- eur (publikovanie príspevku).