Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PONUKA - Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku.

PONUKA pre spoločensky angažovaných študentov a doktorandov všetkých odborov zo Slovenskej republiky.

Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium v Nemecku.

Podmienky výberového konania a ďalšie náležitosti k získaniu štipendia nájdete v prílohe a na [www.kas.de/…/slowakei/statische-inhal…/-/content/stipendia-1]www.kas.de/…/slowakei/statische-inhal…/-/content/stipendia-1

 

Prílohy ku stránke: