Naša katedra v médiách a na verejnosti

 

Mimoriadne ocenenie PhDr. Nadeždy Zemaníkovej, PhD.   
 
Prezident Spolkovej republiky Nemecko Frank-Walter Steinmeier udelil PhDr. Nadežde Zemaníkovej, PhD. štátne vyznamenanie Kríž za zásluhy na stuhe. 
 
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker jej dňa 2. júla 2020 toto nemecké štátne vyznamenanie slávnostne odovzdal.

 

 

 Rozprávanie s PhDr. Nadeždou Zemaníkovou PhD. v rádiu Regina o nemeckom štátnom vyznamenaní, vysielané dňa 17.augusta  2020 o 13:25 h.

 

PhDr. Nadežda Zemaníková v relácii Ars litera pre Rádio Devín, vysielaná dňa 16. júla 2020:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1376755

 

Rozprávanie o živote a tvorbe Güntera Grassa a Judith Hermann s PhDr. Nadeždou Zemaníkovou, PhD. v cykle Ars litera:

30. 1. 2020

14. 2. 2020

 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/606822

Večerné reflexie
Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú.

Vysiela sa v utorok 21:05-22:30.
Utorok 31.01.2017, Hostka: Nadežda Zemaníková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rozhovore nielen o nemčine a nemeckej kultúre, ale aj o viacjazyčnosti a jazykovej politike na Slovensku