Naša katedra v médiách a na verejnosti

 

Mimoriadne ocenenie PhDr. Nadeždy Zemaníkovej, PhD.  
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Joachim Bleicker jej dňa 2. júla 2020 udelil nemecké štátne vyznamenanie  Kríž za zásluhy na stuhe

 

 

 Rozprávanie s PhDr. Nadeždou Zemaníkovou PhD. v rádiu Regina o nemeckom štátnom vyznamenaní, vysielané dňa 17.augusta  2020 o 13:25 h.

 

PhDr. Nadežda Zemaníková v relácii Ars litera pre Rádio Devín, vysielaná dňa 16. júla 2020:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1376755

 

Rozprávanie o živote a tvorbe Güntera Grassa a Judith Hermann s PhDr. Nadeždou Zemaníkovou, PhD. v cykle Ars litera:

30. 1. 2020

14. 2. 2020

 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/606822

Večerné reflexie
Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú.

Vysiela sa v utorok 21:05-22:30.
Utorok 31.01.2017, Hostka: Nadežda Zemaníková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rozhovore nielen o nemčine a nemeckej kultúre, ale aj o viacjazyčnosti a jazykovej politike na Slovensku