22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Informácie o projekte

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS). Konferencia Linguistik- und Literaturtage je etablovaným, často vyhľadávaným medzinárodným vedeckým fórom germanistov z celej Európy. Konferencia si tiež kladie za cieľ vytvoriť kontinuitu a základ kvalitného germanistického bádania prostredníctvom výraznej podpory účasti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond

Zadanie projektu:

Kategória: Scientific exchange and research

Číslo projektu:International Visegrad Fund21310140
Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2014
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied
Spoluriešitelia:Univerzita Palackého v Olomouci
Uniwersytet Slaski w Katowicach
University of Miskolc
Gessellschaft fur Sprache und Sprachen (GeSuS), e.V.
Zahraničný projekt:áno