Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska

Informácie o projekte

Current issues in political discourse within the European institutions and their presentation in public media in some countries

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Marek Ľupták
Zahraničný projekt:nie