Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze