*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Informácie o projekte

*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Vyhlasovateľ:

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

Číslo projektu:CIII-AT-0119-16-2122
Doba riešenia:2017 - 2022
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft
Zahraničný projekt:áno