e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

CEEPUS

Číslo projektu:CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella)
Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft - Center for Translation Studies Vienna, AT
Zahraničný projekt:nie