Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Informácie o projekte

Generation specifics in the autobiographical East German prose works after 1989

Číslo projektu:VEGA č. 1/0424/11
Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Zahraničný projekt:nie