Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky