Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy