Jidiš v textoch moderných piesní

Informácie o projekte

Yiddish in modern song lyrics

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-01
Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Tamara Zajacová
Zahraničný projekt:nie