Korpusová lingvistika: Počítačová morfológia a výskum kolokácií [Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung 2013-10-15-0003 Projekt der Aktion Österreich – Slowakei]

Informácie o projekte

Corpus Linguistics: Research in computer morphology and collocations

Projekt Akcie Rakúsko - Slovensko: Korpusová lingvistika: počítačová morfológia a výskum kolokácií Koordinácia: Rakúska akadémia vied; partnerské inštitúcie: Katedra germanistiky, FF UMB Banská Bystrica, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, Univerzita Viedeň Členovia projektu: doktorandi, postdocs, docenti a profesori ako experti/garanti

Vyhlasovateľ:

Akcia Rakúsko - Slovensko

Číslo projektu:2013-10-15-0003
Doba riešenia:1. mar. 2014 - 28. feb. 2015
Vedúci projektu:za KGE UMB: doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Koordinátor projektu:Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Spoluriešitelia:Katedra germanistiky, FF UMB Banská Bystrica, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, Univerzita Viedeň
Zahraničný projekt:áno