Literárnovedné a jazykovedné základy prekladania

Informácie o projekte

Literary science and linguistics in translation studies

Číslo projektu:VEGA č. 1/7085/20
Doba riešenia:1. jan. 2002 - 31. dec. 2002
Vedúci projektu:PhDr. Mária Bieliková, PhD.
Zahraničný projekt:nie