Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung

Informácie o projekte

Multimedia and Internet in teacher education

Číslo projektu:SOCRATES: 71187-CP-1-1999-1-DE-ODL-ODL
Doba riešenia:1999 - 2000
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD. (za KGE FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno