Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie