Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

Informácie o projekte

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0760/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Zahraničný projekt:nie