Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Informácie o projekte

Professional communication in a united Europe

Číslo projektu:VEGA č. 1/4714/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Zahraničný projekt:nie