Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia

Informácie o projekte

Cooperation in education and training teachers for specialised translation and interpreting

Číslo projektu:COCOP: NGE - CCF-2C2-501
Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (za KGE FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno