Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie