Sommerkolleg 2003 Banská Bystrica

Informácie o projekte

Summer school 2003 Banská Bystrica

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 42s7
Doba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:Mgr. Marek Ľupták
Zahraničný projekt:áno