VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und der Germanisten

Informácie o projekte

VIIth Meeting of the German Studies Association of Teachers

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 46s9
Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Zahraničný projekt:áno