Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:022UMB-4/2021
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie