GeSuS-Fachtagung 2014 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei 23. bis 25. Juni 2014

Informácie o udalosti

GeSuS-Fachtagung 2014 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei 23. bis 25. Juni 2014

Hostiteľ:Katedra germanistiky, FF UMB
Dátum a čas začiatku:23. jún. 2014 - 8:00
Dátum a čas konca:25. jún. 2014 - 18:00
Miesto:Tajovského 40 / Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica