Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_XV. medzinárodná konferencia