Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

XI. Medzinárodná konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Dňa 10. októbra 2012 sa Katedre germanistiky FF UMB uskutočnila XI. Medzinárodná konferencia - Odborná komunikácia v zjednotenej Európe.