Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

XII. Medzinárodná konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe