Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná a projektová spolupráca

V marci 2004 začalo v spolupráci s Goetheho inštitútom a Nadáciou Roberta Boscha (Robert-Bosch-Stiftung) pracovať pri katedre Regionálne centrum pre ďalšie vzdelávanie (Regionales Fortbildungszentrum). Súčasťou centra je katedrová knižnica.

Katedra germanistiky má poverenie organizovať skúšky Rakúskeho jazykového diplomu (ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom) a vydávať medzinárodne platné jazykové certifikáty, ktoré sa môžu uznávať ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka.

Členovia katedry sa v rámci ďalšieho vzdelávania a prezentácie výsledkov vlastnej vedeckej činnosti zúčastňujú na zahraničných vedeckovýskumných pobytoch na univerzitách a inštitútoch v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Medzinárodné projekty katedry: