Publikácie

Germanistické štúdie

Germanistické štúdie (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová - Jana Štefaňáková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 133 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-847-7

zborník

Germanistické štúdie

Germanistické štúdie (Zborník)

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová - Christoph Rosenbaum - Jana Štefaňáková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 120 s.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-224-2

zborník

Hermann Hesse und das Fremde. Der Einfluss der indischen Geistigkeit auf das Schaffen Hermann Hesses.

Hermann Hesse und das Fremde. Der Einfluss der indischen Geistigkeit auf das Schaffen Hermann Hesses. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Bieliková
Vydavateľstvo:Hamburg: Verlag Dr. Kovač, Schriften zur Vergleichenden Literaturwissenschaft, Band 1, 106 Seiten.
Rok vydania:2012ISBN:978-3-8300-4814-5

anotacia

Hospodárska politika Slovenského štátu.

Hospodárska politika Slovenského štátu. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mičko Peter
Vydavateľstvo:Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania:2010ISBN:978-83-7490-351-6

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1845.

Ingeborg Bachmannová. Recepcia a analýza trilógie druhy smrti.

Ingeborg Bachmannová. Recepcia a analýza trilógie druhy smrti. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HÖHN, Eva
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0081-6

anotacia

Jazyk a hodnotenie

Jazyk a hodnotenie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Dolník Juraj
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-301-7

anotacia

Jazyky v kontaktoch.

Jazyky v kontaktoch. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zdenko Dobrík
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 185 s.
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-400-5

anotácia

Kapitoly z porovnávacej fonetiky.

Kapitoly z porovnávacej fonetiky. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zdena Katreniaková - Zuzana Bohušová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FiF UMB, 2002. 91 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-622-9

anotacia

Literárna vnútorná emigrácia. Sociálno-historické a literárne aspekty vnútornej emigrácie vo vybraných dielach Reinholda Schneidera a Ernsta Jüngera.

Literárna vnútorná emigrácia. Sociálno-historické a literárne aspekty vnútornej emigrácie vo vybraných dielach Reinholda Schneidera a Ernsta Jüngera. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Miškovská
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied,151 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-647-4

anotacia