Publikácie

Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-572-9

anotacia

Mein fenster geöffnet

Mein fenster geöffnet (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Uli Rothfuss
Vydavateľstvo:Ludwigsburg: Pop Verlag
Rok vydania:2011ISBN:978-3-86356-023-2

anotacia

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia

Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka

Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ďuricová Alena
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-799-3

anotácia

Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu.

Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FiF UMB, 72 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-755-1

anotacia

Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie.

Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Dali-BB, 146 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-89090-55-6

anotacia

Od textu k prekladu II

Od textu k prekladu II (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP, 190 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-7374-047-4

zborník

Od textu k prekladu III

Od textu k prekladu III (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP, 209 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-7374-089-4

zborník

Od textu k prekladu IV

Od textu k prekladu IV (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7374-090-0

zborník

Od textu k prekladu V

Od textu k prekladu V (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7374-091-7

zborník

Od textu k prekladu VI

Od textu k prekladu VI (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP
Rok vydania:2011ISBN:978-80-7374-092-4

zborník