Publikácie

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha / Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-886-8

zborník

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV (Zborník)

Autor/Kolektív:Ďuricová
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied / Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-146-7

zborník

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára Banská Bystrica 2. - 3. októbra 2002

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára Banská Bystrica 2. - 3. októbra 2002 (Zborník)

Autor/Kolektív:Ďuricová
Vydavateľstvo:Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha / Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-693-8

zborník

Orientačný potenciál motivácie domácich lekárskych termínov. Konfrontácia na materiáli nemčiny a slovenčiny.

Orientačný potenciál motivácie domácich lekárskych termínov. Konfrontácia na materiáli nemčiny a slovenčiny. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Schwarzová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 162 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0061-8

anotacia

Person, Klasse, Kongruenz: Fragmente einer Kategorialtypologie des einfachen Satzes in den ostkaukasischen Sprachen (in zwei Bänden): Die Grundlagen. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Wolfgang Schulze
Vydavateľstvo:München/Newcastle: Lincom Europa [Second printing: Munich, Lincom Europa 2002]
Rok vydania:1998ISBN:3-89586-184-7

anotacia

Sémantické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie.

Sémantické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Tuhárska
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 60 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0048-9

anotacia

Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny.

Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zdenko Dobrík
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 100 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0060-1

anotácia

Siločiary súčasného lingivstického myslenia

Siločiary súčasného lingivstického myslenia (Zborník)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová - Zdenko Dobrík (eds.)
Vydavateľstvo:DALI BB, s.r.o.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-8141-043-7

zborník

Sören Kierkegaard und Hermann Hesses Schaffen

Sören Kierkegaard und Hermann Hesses Schaffen (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bieliková Mária
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-192-8

anotácia