Publikácie

Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union.

Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte. Am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Vajičková - Alena Ďuricová - Mária Kostelníková - Zuzana Tuhárska
Vydavateľstvo:Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 155 Seiten.
Rok vydania:2011ISBN:978-3-933586-88-9

anotacia

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Daňová Mária
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-858-4

anotácia

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie.

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrukcia a jej uvoľňovanie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-855-3

anotacia

The Udi Gospels - Annotated text, etymological index, lemmatized concordance. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Wolfgang Schulze
Vydavateľstvo:Munich/Newcastle: Lincom Europa.
Rok vydania:2001ISBN:3-89586-246-0

anotacia

Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge - The Translation Studies and Its Contexts 4. Studia Translatorica 2. (Zborník)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová - Anita Huťková - Anna Malgorzewicz - Joanna Szczek (eds.)
Vydavateľstvo:Dresden - Wroclaw: Neisse Verlag, 212 S.
Rok vydania:2011ISBN:978-3862760251

zborník

Translatológia a jej súvislosti 3

Translatológia a jej súvislosti 3 (Zborník)

Autor/Kolektív:Zuzana Bohušová (ed.)
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-752-5

zborník

Tsakhur

Tsakhur (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Wolfgang Schulze
Vydavateľstvo:München/Newcastle: Lincom Europa.
Rok vydania:1997ISBN:3-89586-150-2

anotácia

Übungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie. (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Zdenko Dobrík
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 76 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0144-8

učebnica

Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov

Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kolečáni Lenčová Ivica
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0428-9

anotácia

Vom atmen der steine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Uli Rothfuss
Vydavateľstvo:Ludwigsburg: Pop Verlag
Rok vydania:2006ISBN:978-3-937139-27-2

anotacia

Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.

Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Edita Jurčáková
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 79 s.
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-460-9

anotacia

Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov

Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 133 strán.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-630-6

anotacia

Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov.

Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-308-7

anotacia

Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová - Helena Hanuljaková - Nadežda Zemaníková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
Rok vydania:2004ISBN:80-89057-05-5

zborník