Zur Syntax der Nebensätze

Informácie o publikácii

Zur Syntax der Nebensätze

Zur Syntax der Nebensätze

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied.
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0429-6
Počet strán:72

anotacia