Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov

Informácie o publikácii

Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov

Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov

Autor/Kolektív:Mária Daňová
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 133 strán.
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-630-6
Počet strán:95

anotacia