Germanistické štúdie

Informácie o publikácii

Germanistické štúdie

Germanistické štúdie

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová - Jana Štefaňáková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 133 s.
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-847-7

zborník