Germanistické štúdie

Informácie o publikácii

Germanistické štúdie

Germanistické štúdie

Autor/Kolektív:Ivica Lenčová - Christoph Rosenbaum - Jana Štefaňáková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 120 s.
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-224-2

zborník