Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Informácie o publikácii

Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Zborník prispevkov zo VII. konferencie SPOLOČNOSTI UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA A GERMANISTOV SLOVENSKA

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová - Helena Hanuljaková - Nadežda Zemaníková (red.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
Rok vydania:2004
ISBN:80-89057-05-5

zborník