Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny

Informácie o publikácii

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny

Autor/Kolektív:Štefaňáková Jana
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-853-1
Počet strán:132

Anotácia: