Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka

Informácie o publikácii

Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka

Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka

Autor/Kolektív:Ďuricová Alena
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-799-3

anotácia