Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie

Informácie o publikácii

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie

Autor/Kolektív:Daňová Mária
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-858-4
Počet strán:90

anotácia