Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov

Informácie o publikácii

Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov

Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov

Autor/Kolektív:Kolečáni Lenčová Ivica
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0428-9
Počet strán:139

anotácia